Hattatlar Silsilesi (17-18. Yüzyıl Osmanlı Hattatları) Devhatü’l-Küttâb / Suyolcuzâde Mehmed Necib

  • 162.50TL

    250.00TL

  • İslam hat sanatının zirve örneklerinin yer aldığı Osmanlı döneminden günümüze ulaşan eserler arasında, hattatların ve bu sanatın ustalarının hayatlarına dair birçok kaynak bulunmaktadır. Bu eserler arasında, Suyolcuzâde Mehmed Necib'in "Devhatü’l-Küttâb" adlı eseri öne çıkmaktadır. Bu eser, hattatların hayatlarını ve sanatlarıyla ilgili detayları içeren önemli bir kaynaktır. Kilisli Rifat Bilge tarafından...

    İslam hat sanatının zirve örneklerinin yer aldığı Osmanlı döneminden günümüze ulaşan eserler arasında, hattatların ve bu sanatın ustalarının hayatlarına dair birçok kaynak bulunmaktadır. Bu eserler arasında, Suyolcuzâde Mehmed Necib'in "Devhatü’l-Küttâb" adlı eseri öne çıkmaktadır. Bu eser, hattatların hayatlarını ve sanatlarıyla ilgili detayları içeren önemli bir kaynaktır. Kilisli Rifat Bilge tarafından hazırlanan bu eser, Türk hat sanatının tarihine dair önemli bir katkı sunmaktadır.

    Phone
    WhatsApp