Gösterilen 1 ile 9 ile ilgili 23 öğeler
-35%
40 Hadis -Zevken İdrak- / Saadeddin Ustaosmanoğlu

Kökler Yayınları

40 Hadis -Zevken İdrak- / Saadeddin Ustaosmanoğlu

26.00TL

40.00TL

Kuru akıl, akıl nimetinden mahrum olmanın delili. Kuru akılla yöneleceğimiz her iş akâmete mahkûm ve; "Sır idrâki"ne ulaşmanın engeli. Hadîs-i Şerîfler de Zaman Üstü Mânâ ifâde ediyor olmaları bakımından, kuru akla değil, Zevken İdrâk'e mevzudurlar... Bu istikamet muhafaza edilemediği takdirde, Hadîs-i Şerîfler, içinden incisi düşmüş...

-40%
Feydu'l Bârî alâ Sahîhi'l Buhârî 1. Cilt / Muhammed Enver Şah el-Keşmîrî

Tahkik Yayınları

Feydu'l Bârî alâ Sahîhi'l Buhârî 1. Cilt / Muhammed Enver Şah el-Keşmîrî

480.00TL

800.00TL

Elinizdeki eser; son yüzyılın en büyük âlimlerinden Muhaddis Muhammed Enver Şâh el-Keşmîrî (rahimehullâh)’ın İmâm Buhârî’nin meşhûr eseri Sahîh-i Buhârî üzerine yaptığı muteber bir şerhtir. Eser; el-Keşmîrî’nin Sahîh-i Buhârî üzerine yaptığı derslerin, müellifin iki talebesi olan Muhammed Bedr-i Âlem el-Mîrtehî (rahimehullâh) ve Muhammed Yûsuf el-Bennûrî (rahimehullâh)...

Hepsi satıldı
Hadis Metinleri 1 / Prof. Dr. Cemal Ağırman

Ensar Yayınları

Hadis Metinleri 1 / Prof. Dr. Cemal Ağırman

160.00TL

"İlahiyat Fakültelerinde, Hadîs Metinleri dersinde okutulmak üzere, hazırladığımız bu birinci kitapta yer alan hadîsleri, Buhârî'nin Sahihinden seçtik. Bu seçmeyi yaparken iki şeyi hedefledik. Birincisi, olabildiğince Buhârî'nin hemen hemen her bölümünün değişik bablarından bir veya birkaç hadîs seçerek Sahihinin sistemi ve içeriği hakkında bilgi sahibi olmak;...

-50%
Emîrü’l Mü’minîne İtaatın Vücûbu Hakkında 40 Hadis / Yusuf Bin İsmail En-Nebhani

Dâru'l Hilâfetil Aliyye Medresesi

Emîrü’l Mü’minîne İtaatın Vücûbu Hakkında 40 Hadis / Yusuf Bin İsmail En-Nebhani

20.00TL

40.00TL

II. Abdulhamid Han döneminde Beyrut Hukuk Mahkemesi’nin kadısı olan Yûsuf bin İsmâil en-Nebhânî’nin yazdığı risale, halifeye itaatin zorunluluğu hakkında vârid olan 40 hadisten oluşmaktadır. Hicri 1312 / miladi 1894’te Beyrut’ta el-Matba‘atu’l-Edebiyye’de basılan kitaptaki hadisler müellifin ifadesine göre çoğunlukla sahih ve hasen hadislerden oluşmaktadır.

Hepsi satıldı
Kitabü'l Edeb / Ebu Davud

Şamil Yayınevi

Kitabü'l Edeb / Ebu Davud

500.00TL

Büyük muhaddis Ebû Dâvud’un 40 kitâb ve 5272 hadîs-i şerîf’in rivâyetinden müteşekkil, “Kütüb-i Sitte”nin üçüncüsü, büyük hâdis külliyâtı meşhûr “Sünen-i Ebû Dâvud”un edeb mevzûsu ile alâkalı hadîsleri topladığı kitâbı “Kitâbü'l-Edeb”i okuyucunun istifâdesine sunmayı önemli buluyoruz. Bu kitâbda Peygâmber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem’den nakledilen 502...

-35%
Hepsi satıldı
Ahir Zaman Hadisleri (Büyük Boy) / Ebû Dâvûd

Şamil Yayınevi

Ahir Zaman Hadisleri (Büyük Boy) / Ebû Dâvûd

182.00TL

280.00TL

Bu kitapta, Büyük muhaddis Ebû Dâvud’un Kitâbü’l-Fiten (Fitneler Kitabı), Kitâbü'l-Mehdî (Mehdi Kitabı) ve Kitâbü'l-Melâhim (Meydana Gelecek Büyük Olaylar ve Savaşlar Kitabı) adlı kitapları "ÂHİR ZAMAN HADİSLERİ" ismiyle toparlanmıştır. Peygamber Efendimiz, dünya hayatının sonu olması hasebiyle âhir zamanda yaşanacak -veya yaşanan- dehşet verici olaylara; fitnenin ve...

Hepsi satıldı
Kırk Hadis / İmam Nevevî

Ketebe Yayınları

Kırk Hadis / İmam Nevevî

190.00TL

"Benim sözümü işitip belledikten sonra onu başkasına duyduğu gibi eriştirenin Allah yüzünü ak etsin." Nevevi, on binlerce hadisi ezberleyen, sahabe döneminden itibaren hadisleri birbirine aktaran râviler konusunda uzman bir hadis otoritesiydi. Nevevi'nin çeşitli Doğu ve Batı dillerine çevrilen Kırk Hadis'i büyük bir şöhrete kavuşmuş ve...

Hepsi satıldı
Kasîde-i Bürde Tercümesi Deri Cilt / Ebû Abdullah Muhammed El-Bûsiri

Yasin Yayınevi

Kasîde-i Bürde Tercümesi Deri Cilt / Ebû Abdullah Muhammed El-Bûsiri

225.00TL

"Yaratılanların en hayırlısının sözlerinden hakikat hazineleri" adlı kitaptan 1000 hadisi seçerek tercüme yaptım. Ve kitabın ismini de aslına uygun olarak "Hakikat Hazineleri" koydum.

Hepsi satıldı
Usul-u Hadis Metni Birgivi Şerhi Davud-u Karsi

Yasin Yayınevi

Usul-u Hadis Metni Birgivi Şerhi Davud-u Karsi

150.00TL

Osmanlı Devleti'nin ilim ve fikir bakımından zirvede olduğu bir dönemde yetişen âlimlerden birisi de Dâvûd-i Karsî'dir. İmam Karsî, 16. yüzyıl meşhur Osmanlı âlimlerinden İmâm Birgivî'nin Usûlü'l-Hadîs isimli eseri üzerine yapmış olduğu Şerh alâ Usûli'l-Hadîs isimli eseridir. Bu eserde, metinde kapalı olan yerleri şerh etmiş, kaynaklarını...

Phone
WhatsApp