Gösterilen 1 ile 9 ile ilgili 229 öğeler
-35%
'İz'ler / Âkif Emre

Büyüyenay Yayınları

'İz'ler / Âkif Emre

130.00TL

200.00TL

Her kitabın bir serüveni var. Bu serüven, önce bizzat yazarın yaşadığı sonra okuruyla paylaştığı bir kaderdir aslında.'İz'ler ne bir roman ne de bir sinema senaryosu. Ama fotoğraf karelerinin peş peşe akışına benzeyen formatı, geçmişi ve yaşanılan anı iç içe buluşturması; gerçekte kurgu ya da biçim...

-35%
Abalar Giyinmek / Bekir Şamil Potur

Büyüyenay Yayınları

Abalar Giyinmek / Bekir Şamil Potur

78.00TL

120.00TL

"Krallar, kral çocukları, bizim çileli görünen yaşantımızın altında sonsuz coşku ve sonsuz sevinç içinde olduğumuzu anlasalardı, kılıçlarını çıkardıklarında sahip oldukları konfor için değil, bizim sahip olduklarımız için savaşırlardı."

-35%
Adaletin Aydınlığında / İbn-i Firuz

Büyüyenay Yayınları

Adaletin Aydınlığında / İbn-i Firuz

260.00TL

400.00TL

Gurretül-Beyzâ-Adaletin Aydınlığında, devlet yönetiminden başlayarak her tür yöneticinin kendisini muhatap kabul edeceği bir çağrı. Bu çağrı insanın bütün yapıp etmelerini ahlâkî ilkeleri esas alarak gerçekleştirmesini, yaradılışına uygun davranmasını, devlet adamları başta olmak üzere tüm yöneticilere hakkı gözetme, adaleti tesis etme yolunda öğütler veriyor. Dünya tarihinde...

-35%
Âhirzamanda Müzik / Yalçın Çetinkaya

Büyüyenay Yayınları

Âhirzamanda Müzik / Yalçın Çetinkaya

130.00TL

200.00TL

Doğunun merkezi haline gelen “medeniyetler beşiği” Anadolu ve batıya açılan Trakya, üzerinde bulunduğumuz coğrafî konum, hem doğunun hem de batının seslerini duymamızı sağlar. Bu da bize, doğunun ve batının bütün kültürlerini tanımak gibi dünyanın hiçbir yerinde rastlanamayacak bir avantaj sağlar. Bu avantajın üzerine bin yıldır...

Hepsi satıldı
Âlimler ve Sanatkârlar / Ahmed Refik

Büyüyenay Yayınları

Âlimler ve Sanatkârlar / Ahmed Refik

80.00TL

Ahmed Refik, araştırmaları ve eserleriyle tanınan önemli bir kişiliktir. Âlimler ve Sanatkârlar adlı eseri, Osmanlı döneminde yaşamış ve bilim ile sanat alanında etkileyici eserler bırakmış aydınları ele almaktadır. Mimâr Sinan, Mimâr Davud Ağa, Nedim, Koca Râgıb Paşa gibi isimlerin yanı sıra birçok değerli şahsiyetin portresini...

-35%
Âlimlerin Zorlukları ve Erenlerin Edepleri / Selim Divane el-Kırımî

Büyüyenay Yayınları

Âlimlerin Zorlukları ve Erenlerin Edepleri / Selim Divane el-Kırımî

91.00TL

140.00TL

Âlimlerin Zorlukları ve Erenlerin Edepleri bir iç yolculuğunu, insanın en asli arayışı olan hakikate ulaşmasının menzillerini gösteriyor. Sabırla geçilen merhaleler, ulaşılan menziller yeni dünyaların kapılarını aralıyor. Bir başka açıdan da gönlü berraklaştırmanın, onu her şeyin ayan olacağı bir aynaya dönüştürmenin yollarını gösteriyor. Ve kadim ilkelerden...

-35%
Aliya / Âkif Emre

Büyüyenay Yayınları

Aliya / Âkif Emre

182.00TL

280.00TL

Hz. Ali, müslümanların lideri olarak, İslam'ın değerlerini savunurken ahlaki ve ilkeli bir liderlik sergiledi. Bosna'yı özgürlüğe götüren bu liderlik, evrensel düzeyde insan olmanın onurunu savundu. Onun bilgece liderliği, insanlık için bir erdem sınavıdır ve herkes için örnek alınması gereken bir tavırdır.

-35%
Arapların Gözüyle Türkler (9-12. Yüzyıllar) / M. Şerafeddin Yaltkaya

Büyüyenay Yayınları

Arapların Gözüyle Türkler (9-12. Yüzyıllar) / M. Şerafeddin Yaltkaya

97.50TL

150.00TL

Şerafeddin Yaltkaya tarafından Arapçadan tercüme edilen eser, Arap dünyasının Türkler hakkındaki görüşlerini yansıtır. Türklerin askeri ve ahlaki üstünlüklerini anlatan bu eser, Türklerin hareketli ve kudretli bir yapıya sahip olduğunu vurgular. Türklerin vatanlarına bağlılığı, cesareti ve hareketliliği, onların karakteristik özelliklerindendir. Türk medeniyetinin temel unsurlarından biri olan...

-35%
Âriflerin Delili... / Selim Divane el-Kırımî

Büyüyenay Yayınları

Âriflerin Delili... / Selim Divane el-Kırımî

91.00TL

140.00TL

İnsanın bilgi edinme yolları ve bu bilgiyi kullanma süreci, düşünce tarihinin merkezinde yer alır. Bilim, sanat, edebiyat ve tasavvuf, insanın anlamını arayışının önemli alanlarıdır. Selim Divâne'nin eserleri, bu konuda derinlemesine bir eleştiri sunar ve insanın bilgi edinme sürecini inceler. Ariflerin Delili... isimli eseri, irfan sahiplerinin...

Phone
WhatsApp