Gösterilen 1 ile 9 ile ilgili 36 öğeler
Hepsi satıldı
Muhammed Esad Erbili / Ömer Muhammed Öztürk

Misvak Neşriyat

Muhammed Esad Erbili / Ömer Muhammed Öztürk

176.00TL

Şüphesiz Esad Erbilî hazretleri, büyüklüğüne nispetle çok az tanınan, diğer taraftan da bilinçli ve sistematik bir şekilde âdetâ yokluğa mahkûm edilen büyük bir velîdir. Esad Efendi hazretleri; ilmî yönü, tasavvufî şahsiyeti, edebî cephesi ve tarihe tanıklığı ile her biri ayrı ayrı çalışmalara konu olabilecek derinlik...

Hepsi satıldı
Teftâzânî / Prof. Dr. Mahmut Çınar

Ensar Yayınları

Teftâzânî / Prof. Dr. Mahmut Çınar

80.00TL

Teftâzânî, hem alî hem de âli ilimlerde derinleşen bir şahsiyet olarak ‘âllâme’ vasfını kazanmış ve kendisinden sonraki dönemlerde, bu vasıfla anılmıştır. Onun ilgi alanının daha çok dil (Belagat) ve usûl ilimleri (Kelam, Fıkıh Usulü) olduğu ve asıl başarısını bu alanlarda gösterdiği görülmektedir. Kendisinden sonraki nesiller...

Hepsi satıldı
Ebû Davûd / Doç. Dr. Mehmet Dinçoğlu

Ensar Yayınları

Ebû Davûd / Doç. Dr. Mehmet Dinçoğlu

80.00TL

Kuşkusuz İslam Medeniyetinin yeniden inşa sürecine ivme kazandırılmasının en önemli unsurlarından birisi ilim adamlarımızın yetişmesidir. Geçmişte muhteşem bir medeniyet kuran Müslümanların bugün yine özlem duyulan bir medeniyetin kurulmasında rol almalarına katkı sağlamada ihtiyaç duyulan hususlardan biri de kendi geçmişlerini yeniden hatırlamaları, onları tanımaları ve modellemeleridir....

Hepsi satıldı
Ebüssuûd Efendi / Prof. Dr. Hikmet Akdemir

Ensar Yayınları

Ebüssuûd Efendi / Prof. Dr. Hikmet Akdemir

80.00TL

"Ebüssuûd Efendi Osmanlı devletinin en ihtişamlı döneminde yetişmiş önemli öncü şahsiyetlerden biridir. Eleştirel bir bakış açısına sahip olan ve yetkinliği tartışmasız kabul edilen Ebüssuûd Efendi çağdaşları tarafından çokça övülmüş ve adına kasideler yazılmıştır. Başta kıvrak zekâsı olmak üzere birçok mümtaz vasfıyla kısa zaman içinde akranları...

-40%
İmam Ebû Yûsuf Hayatı, Eserleri ve Fıkhî Görüşleri / Muhammed Zahid el-Kevseri

Tahkik Yayınları

İmam Ebû Yûsuf Hayatı, Eserleri ve Fıkhî Görüşleri / Muhammed Zahid el-Kevseri

120.00TL

200.00TL

Hanefi imamlarının biyografileri tarih boyunca çeşitli kitaplarda yazılmıştır. Bildiğim kadarıyla imamların hayat hikayelerini bilimsel prensiplere göre müstakil olarak ilk kez yazan kişi Muhammed Zâhid el-Kevserî'dir. İmam Kevserî; Ebû Yûsuf, Muhammed b. Hasan, Zufer b. Huzeyl, Muhammed b. Şucâ’ es-Selcî, Hasan b. Ziyâd el-Lu’luî, Tahâvî ve...

-35%
Kudemâ-yı Mevleviyye / Tâhirü'l-Mevlevî

Büyüyenay Yayınları

Kudemâ-yı Mevleviyye / Tâhirü'l-Mevlevî

162.50TL

250.00TL

Belh’ten Anadolu’ya göç eden bir âlimin çocuğu olarak Konya’da yetişen Mevlana Celâleddin-i Rumî vesilesiyle burada neş’et bulan Mevlevîlik, güçlü etkiyle kısa bir sürede Anadolu’da çok geniş bir şekilde yayılmış, Kafkasya’dan Mısır’a İran’dan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada günümüze kadar canlılığını devam ettirmiştir. İstanbul gibi bir...

-35%
Molla Ömer / Muhammed Önder

KUDA Kitap

Molla Ömer / Muhammed Önder

104.00TL

160.00TL

"Molla Ömer" adlı kitapta, şu sözlere yer verilmiştir: "Ey Müslümanlar. Bilin ki Hak ile batıl arasındaki çatışma kaçınılmazdır ve Allah Azze ve Celle'nin Sünneti, askerlerine ve evliyalarına zafer verir. Allah, Firavun gibi tağutlara karşı peygamberi Musa'ya zafer vermiştir. Muzaffer Kutuz liderliğindeki hak ehli Müslümanlara da...

Hepsi satıldı
Hazreti Muaviye bin Ebu Süfyan / Araz Hasanzade
-35%
Nureddin Zengi / Şark’ın Kandili / Ali Emre

Alaz Kitap

Nureddin Zengi / Şark’ın Kandili / Ali Emre

208.00TL

320.00TL

Ali Emre'nin büyük ilgi gören romanı "Nureddin Zengi", Haçlı istilalarının dünyayı kasıp kavurduğu 12. yüzyılda yaşayan önemli bir İslam liderinin hayatını konu almaktadır. Roman, Nureddin Zengi'nin mücahid ve muttaki bir önder olarak sergilediği cesareti, adaleti ve merhameti detaylı bir şekilde anlatmaktadır. Kitap, Türkiye Yazar Birliği...

Phone
WhatsApp