Gösterilen 1 ile 7 ile ilgili 7 öğeler
-35%
İslam Hukukuna Giriş / Yüksel Macit

Fidan Kitap

İslam Hukukuna Giriş / Yüksel Macit

104.00TL

160.00TL

Hz. Peygamber ahkam konusunda tekliflere açıktır. Önemli olan hükmün topluma faydalı olmasıdır. Meşhur bir yaka olduğu üzere Hz. Muhammed Medinelilerin talebi üzerine uyguladıkları selem akdini yasaklamaktan vazgeçmiştir. Bazı fıkıh ve tefsir kitaplarında geçtiği üzere içki içme, Hz. Ömer'in birbirini takip eden ısrarlı talepleri üzerine yasaklanmıştır....

-30%
Hukuk Edebiyatı / Salih Mirzabeyoğlu

İbda Yayınları

Hukuk Edebiyatı / Salih Mirzabeyoğlu

112.00TL

160.00TL

  📚 Kitap Adı: Hukuk Edebiyatı🖊️ Yazar: Salih Mirzabeyoğlu 💡 Tanıtım Metni: Merhaba hukuk ve edebiyat tutkunu! 🌟 "Hukuk Edebiyatı", saf fikrin hukuk mevzuuna olan yönelişini ve hukukun tefekkür buudunu eşsiz bir sentezle sunan, fikir ve hukuk geleneğimize yeni bir boyut kazandıran bir eserdir. Salih...

-35%
İslam Hukuk Felsefesi / Yüksel Macit

Fidan Kitap

İslam Hukuk Felsefesi / Yüksel Macit

107.00TL

165.00TL

Hukuk felsefesi, hukuka ilkesel bakmayı öğretir. Depremler, volkanlar, savaşlar ve kuraklık gibi kırılmalara sebep olan istisnai durumlar olsa da ilkesel bakma asıldır. İstisnadan kural yapılmaz. İstikrar ilke ile oluşur. Ne kadar çok istikrar olursa o kadar iyidir. Bazı ülkelerde depreme dayanıklı binalar yapılması gibi ülkeler...

-35%
Osmanlı Devleti’nin İlk Anayasası | Kânûn-ı Esâsî Şerh ve Kaynakları / Ömer Ziyâeddîn-i Dağıstânî • Dergüzînîzâde Hasan Rıza b. Mehmed Derviş • İbnü’r-Re’fet Mehmed Memduh • Kulcalı Abdülaziz • Berzencîzâde Ahmed Fâiz

Büyüyenay Yayınları

Osmanlı Devleti’nin İlk Anayasası | Kânûn-ı Esâsî Şerh ve Kaynakları / Ömer Ziyâeddîn-i Dağıstânî • Dergüzînîzâde Hasan Rıza b. Mehmed Derviş • İbnü’r-Re’fet Mehmed Memduh • Kulcalı Abdülaziz • Berzencîzâde Ahmed Fâiz

195.00TL

300.00TL

"19. asırda Batı’da başlayan köklü reform hareketleri Osmanlı Devleti’nde Tanzimat’tan itibaren idarî, askerî, iktisadî ve hukukî alanlarda etkisini göstermiş, birtakım reform ve kanunların yapılmasına zemin hazırlamıştır. Değişim ve dönüşümün birlikte yaşandığı bu süreçte reform, ıslahat, batılılaşma, modernleşme, tanzimat, kanunlaştırma gibi kavramlar Osmanlı Devleti’nin gündemine girmeye...

-50%
Sultan II. Abdulhamid Han’ın Hilâfetinin İsbatı / Mevlevî Hâfız Abdulcemil Efendi

Dâru'l Hilâfetil Aliyye Medresesi

Sultan II. Abdulhamid Han’ın Hilâfetinin İsbatı / Mevlevî Hâfız Abdulcemil Efendi

5.00TL

10.00TL

"Ez-Zaferu’l-Hamidiyye fi Isbati'l-Halife" adlı kitap, ilk olarak Hindistan'da hicri 1315 senesinde yayımlanmıştır. Yazarı Mevlevî Hâfız Abdulcemil Efendi, Osmanlı hilafetine bağlılığıyla tanınan bir Hindistanlı alimdir. Kitap, Osmanlı Hâriciyesi'nin talebi üzerine yazılmıştır ve Hindistan ile çevresindeki ülkelerde İngiliz sömürgecilerin hilafet aleyhine yaptığı propagandalara karşı bir tepki olarak...

Hepsi satıldı
Osmanlı Vakıf Hukukuna Giriş: Ahkâm-ı Evkāf / Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır

VAKIFBANK KÜLTÜR YAYINLARI

Osmanlı Vakıf Hukukuna Giriş: Ahkâm-ı Evkāf / Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır

162.00TL

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır (1878-1942), Osmanlı'dan Cumhuriyete uzanan döneme tanıklık etmiş bir Osmanlı alimidir. İslam dünyasının modernleşme sürecindeki önemli tecrübeleri derinlemesine analiz etmiş ve bu dönemin deneyimlerini entelektüel düzeyde incelemiştir. Elmalılı'nın geniş ilgi alanı arasında İslam toplumsal düzeninde önemli bir yere sahip olan vakıf müessesesi...

Hepsi satıldı
Mukayeseli İslam Miras Hukuku ve Günümüz Miras Hukuku

Şamil Yayınevi

Mukayeseli İslam Miras Hukuku ve Günümüz Miras Hukuku

500.00TL

Din muameledir ve İslam miras hukuku, insan hayatında önemli bir yer tutar. Günümüzde sıkça tartışılan konulardan biri de kadın-erkek eşitsizliği. Ancak İslam Miras Hukuku'nda sınıf sistemi vardır ve bu sosyal adaleti sağlar. Bu konuyu ele alan eserler, feraiz ahkâmını anlatarak günümüz hukukuyla kıyaslayarak gerçek bilgilere...

Phone
WhatsApp