Gösterilen 1 ile 9 ile ilgili 24 öğeler
-36%
Yaratılmışların Tekamülü / Evrim Teorisi Hayat Hamlesi ve İbda Diyalektiği / Selim Gürselgil

İhtilal

Yaratılmışların Tekamülü / Evrim Teorisi Hayat Hamlesi ve İbda Diyalektiği / Selim Gürselgil

90.00TL

140.00TL

Bu kitabın yazılış amacı, İslam biyoloji görüşünü temellendirmektir. Çağımızın Müslümanları arasında bu görüş eksik ve bu görev yerine getirilmemiştir. Bununla birlikte, Evrim Teorisi adında büyük bir engelin varlığı göz önüne alındığında, bu engelin aşılmadan yaratılışçı olunamayacağı açıktır. Müslümanlar Evrim Teorisinin farkındadır ancak bu teoriye farklı...

-35%
Dijital İşgal ve Transhümanizm / Serhat Arvas

IQ KÜLTÜR SANAT YAYINCILIK

Dijital İşgal ve Transhümanizm / Serhat Arvas

162.50TL

250.00TL

"İnsan gerek fiziksel, gerek zihinsel olarak yoğun bir saldırı altında. Bir yandan bireysel hak ve özgürlükler kısıtlanırken diğer yandan insanlara sanal bir dünya, hatta sanal bir cennet vaat ediliyor. Herhangi bir müdahaleye karşı çıktığı an bilim düşmanı, komplo teorisyeni, felaket tellalı olarak nitelendirilen insana seçenek...

-40%
Modern ve Postmodern Kıskacında / Fatih Tekin

Kudema Yayınları

Modern ve Postmodern Kıskacında / Fatih Tekin

70.00TL

116.00TL

Türkiye'de son yıllarda Batı düşüncesi üzerine yapılan çalışmalarda ciddi bir artış var. Ancak bu çalışmaların bazıları, Batılı postmodern düşünürlerin eleştirilerinin tekrarı olmaktan öteye geçemiyor ve herhangi bir öneri sunmuyor. Özellikle bu alanda çalışan Müslüman yazarların İslami bir dünya görüşünden yoksun olmaları, bu çalışmaları okuyucuları için...

Hepsi satıldı
Milliyetçiliğin Son Halkası: Ümmilliyetçilik / Naim Zellum Eyyubi

Kudema Yayınları

Milliyetçiliğin Son Halkası: Ümmilliyetçilik / Naim Zellum Eyyubi

130.00TL

Bir insan İslam'ı benimseyip ümmeti öncelediği takdirde - ki her Müslümandan öyle beklenir - çok daha farklı kültürlerle ve yüksek fikirlerle tanışır. Bu da o kişiyi daha derin düşünmeye ve olayları daha akıllıca değerlendirmeye yönlendirir. Hazret-i Peygamber Efendimiz, tüm sahabelerle istişare etmiştir. Kimisi Rum, kimisi...

Hepsi satıldı
Sır Müşterekliği ''dil ve intıbak'' / Ali Kılıç

Letta Yayınevi

Sır Müşterekliği ''dil ve intıbak'' / Ali Kılıç

80.00TL

Hedef görüldü. "Kendinden Zuhur Dili", ilgi sahaları ve yönelenine özel tarzının kuşanılması gibi mesafesiz bir koşuya elinizdeki eserle giriş yapıyor. Böylece kendimizi, Büyük Doğu-İBDA bütünlüğü karşısında tabiî bir silkelenme, bu bütünlüğün bizde ifadelenişi ve bizi ifadeye geçirişini, yani teshiri altına giriş tarz ve tavrımızı görme,...

-40%
Kurgu Din Metodolojisi (Tenkit ve Mülahaza) 1. Cilt / Sedat Bulut

Gaye Genç Adam Yayınları

Kurgu Din Metodolojisi (Tenkit ve Mülahaza) 1. Cilt / Sedat Bulut

78.00TL

130.00TL

"Eserin mevzuu ve kastı, "mezhepsiz familya"; dolayısıyla bu familyanın elemanlarının, "ehl-i sünnet olmasın da ne olursa olsun!" hesabıyla hareket ederek gerek Vahhabi ve Şiiler başta olmak üzere geçmiş sapık fırkaların fikir ve kanaatlerini, "Gerçek İslâm" adı altında bu millete yutturmalarına engel olmak; bin dört yüz...

Hepsi satıldı
İslam Mantığının Gelişimi  (1200-1800) / Khaled El-Rouayheb

Klasik Yayınları

İslam Mantığının Gelişimi (1200-1800) / Khaled El-Rouayheb

397.00TL

İslam dünyasının mantık alanındaki gelişimini ele alan Khaled El-Rouayheb'in çalışması, 1200-1800 yılları arasındaki döneme odaklanır. Bu eser, İslam düşünce tarihinin bu dönemini değerlendirmek için mantık alanında önemli bir çerçeve sunar.

Hepsi satıldı
Bilgi Felsefesi Nedir? / Duncan Pritchard

Küre Yayınları

Bilgi Felsefesi Nedir? / Duncan Pritchard

370.00TL

Bilgi Felsefesi Nedir? adlı eser, epistemoloji alanındaki temel meseleleri anlaşılır bir şekilde ele almaktadır. Bu kitap, bilgi teorisiyle ilgilenen herkes için önemli bir kaynak niteliği taşımaktadır.

Hepsi satıldı
İbn Sînâ / Jon McGinnis

Klasik Yayınları

İbn Sînâ / Jon McGinnis

397.00TL

İbn Sina ve Eric Voegelin'in felsefi düşünceleri, insanlık tarihinde önemli bir yere sahiptir. Her ikisi de kendi alanlarında derinlemesine çalışmalar yapmış ve etkileyici eserler bırakmışlardır.

Phone
WhatsApp