Gösterilen 1 ile 9 ile ilgili 157 öğeler
-24%
Evrad ve Tesbihat / Gönenli Mehmed Efendi

Gönenli Mehmed Efendi Vakfı Yayınları

Evrad ve Tesbihat / Gönenli Mehmed Efendi

190.00TL

250.00TL

Gönenli Mehmed Efendi (1901-1991), Balıkesir'in Gönen İlçesi'nde doğmuş, İstanbul'a gelerek eğitimini tamamlamış ve camilerde görev almıştır. Emekli olduktan sonra da hayır ve irşad hizmetlerine devam etmiş, fakir ve muhtaçlara yönelik hizmetlerde bulunmuştur. Vefatı 1991 yılında gerçekleşmiş, cenaze namazı Fatih Camii'nde kılınmıştır. Kabri Şerifi Edirnekapı Sakızağacı...

Hepsi satıldı
Fütûhat-ı Mekkiye’den Tavsiyeler / Muhyiddin-i İbn-i Arabî

Menekşe Kitap

Fütûhat-ı Mekkiye’den Tavsiyeler / Muhyiddin-i İbn-i Arabî

150.00TL

"Cenâb-ı Hak için güçlük yoktur, sivrisineği yaratmakla Arş’ı Âlayı yaratması arasında fark yoktur. Düşünülse, sivrisineğin yaratılışında çok büyük hikmetler ve kudretler vardır. Sivrisineğin cesedi ile filin cesedi arasında yaratma bakımından hiçbir fark yoktur. Yaratan için endişe ve engel yoktur. Düşünen bunu kolayca anlar. Düşünmeyen zâten...

-35%
Eş-Şeceretü’n-Numaniyye fi’d-Devlet-i Osmaniyye / Muhyiddin İbn Arabi

IQ KÜLTÜR SANAT YAYINCILIK

Eş-Şeceretü’n-Numaniyye fi’d-Devlet-i Osmaniyye / Muhyiddin İbn Arabi

130.00TL

200.00TL

"Elinizde bulunan Şeceretü’n-Numaniyye fi’d-Devlet-i Osmaniyye isimli eser, Osmanlı Devleti’nin manevi değerini ve Allah dostlarının nasıl ihsan sahibi kullar olduğunu göstermektedir. Hazret-i Peygamber (sallallahu aleyhi vessellem) Efendimiz’in şu sözleri bunu vurgular: “Müminin ferasetinden sakının! Çünkü o Allah’ın nuruyla bakar.” (Tirmizi, Tefsiru’l-Kur’an, 16, Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağir, 1, 24)....

Hepsi satıldı
Saatlerin Hazinesi / Muhyiddin İbn Arabi

Sümer Kitabevi Yayınları

Saatlerin Hazinesi / Muhyiddin İbn Arabi

150.00TL

Bu kitap batıl bilimlerden uzaktır. Bu eserin yazıldığı seneleri düşünecek olursak, o vakitler için emsalsiz bir tıp ve astronomi kitabı olacağı şüphesizdir.

Hepsi satıldı
Sohbetler (5 Cilt) / Ömer Muhammed Öztürk

Misvak Neşriyat

Sohbetler (5 Cilt) / Ömer Muhammed Öztürk

462.00TL

Şah-ı Nakşibend (k.s.) buyuruyor: "Bizim yolumuz sohbet yoludur." Büyüklerin sohbetleri, tarih boyunca talebeleri tarafından yazılarak daha geniş kitlelere ve çağlar ötesine sunulmuştur. Ömer Muhammed Öztürk Efendi’nin sohbetlerinin yazıya dökülmesinden oluşan “Sohbetler 1 – 5” serisi şeklinde yayınlanan bu eser, günümüz insanının şerîat ahkâmını ve tarikat...

Hepsi satıldı
Mümin Müminin Aynasıdır / İsmail Hakkı Bursevî

Şamil Yayınevi

Mümin Müminin Aynasıdır / İsmail Hakkı Bursevî

90.00TL

Bu eser, iki risale içermektedir ve her ikisi de İslam düşünce tarihinde önemli bir yere sahiptir. İlk risalede, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) "Mü’min Mü’minin Aynasıdır" hadis-i şerifinin şerhi yapılmıştır. Yazar, önceki alimlerin görüşlerine atıfta bulunmuş ve kendi kapsamlı bakış açısıyla hadisi yorumlamıştır. İkinci risalede ise, "Kelamın...

Hepsi satıldı
Hakk Aynasında İnsan Sureti | Sûretü'l İnsan fi Mir'ati'r-Rahman / AZÎZ MAHMÛD HÜDÂYİ (K.S.)

Misvak Neşriyat

Hakk Aynasında İnsan Sureti | Sûretü'l İnsan fi Mir'ati'r-Rahman / AZÎZ MAHMÛD HÜDÂYİ (K.S.)

110.00TL

Aziz Mahmud Hüdayi bir gün Sultan Ahmed Han ile sohbetteyken, Padişah: “Efendim acaba zat-ı alinizin bizlere bir vadiniz ve müjdeniz yok mudur?” diye sorunca, Aziz Mahmud Hüdayi hazretleri ellerini kaldırarak “Ya Rabbi! Kıyamete kadar bizim yolumuza katılan, bizi sevenler ve ömründe bir kere türbemize gelip...

Hepsi satıldı
Risâle-i Kudsiyye / Mustafa İsmet Ğarîbullâh (Kuddise Sirruhû)
Hepsi satıldı
Mukâşefetü'l Kulûb | Kalplerin Keşfi / İmam Gazali
Phone
WhatsApp