Hadislerle Hanefi Fıkhı (İ'lâüssünen ve Usül İlaveli) - 22 Cilt / EŞREF ALİ ET-TEHANEVİ | ZAFER AHMED EL-OSMAN ET-TEHANEVİ

  • 9,480.00TL
  • "Hadislerle Hanefi Fıkhı (İ’lâüssünen) isimli eser Misvak Neşriyat tarafından 22 ciltlik bir takım olarak sunulmuştur. Ayrıca, muellif tarafından kitaba mukaddime olarak yazılan hadis usulü ve fıkıh usulü bölümleri de birer cilt halinde yer almaktadır.Kitabın özelliği ve diğerlerinden farkı, fıkıh ve hadis ilimlerini büyük bir ustalıkla bir araya getirmesidir. Ayrıca, fıkhî...

    "Hadislerle Hanefi Fıkhı (İ’lâüssünen) isimli eser Misvak Neşriyat tarafından 22 ciltlik bir takım olarak sunulmuştur. Ayrıca, muellif tarafından kitaba mukaddime olarak yazılan hadis usulü ve fıkıh usulü bölümleri de birer cilt halinde yer almaktadır.Kitabın özelliği ve diğerlerinden farkı, fıkıh ve hadis ilimlerini büyük bir ustalıkla bir araya getirmesidir. Ayrıca, fıkhî mezheplerin Peygamberimiz (sav)'den bağımsız ve sonradan üretildiği tezlerini temelden yıkmasıdır.Hadislerle Hanefi Fıkhı; fıkıh hadislerinin yanı sıra, usul, mukayeseli fıkıh, hilaf, dil ve mantık ilimlerini de içeren ve İslamî ilimlerle ilgilenenlerin ilgisini çekecek bir eserdir. Hind uleması tarafından “Hakîmü’l Ümme” lakabıyla anılan İmam Eşref Ali et-Tehânevî’nin gözetiminde yeğeni Zafer Ahmed Osman et-Tehânevî tarafından yaklaşık 20 yıl süren yoğun bir çalışma neticesinde hazırlanmıştır."

    Phone
    WhatsApp