Muhtasarü'l Kudûrî | Hanefi Fıkhı / İmam Ahmed B. Muhammed El-Kudûrî

  • 316.00TL
  • İmam Ahmed b. Muhammed el-Kudûrî’nin kaleme aldığı bu kıymetli eser, Kudûrî olarak meşhur olan el-Muhtasar isimli fıkıh kitabıdır. Yazar, bu eserinde fıkha dair binlerce mesele ve hükmü Hanefî mezhebinin muteber görüşlerini bir araya getirerek kısa ve öz bir şekilde kaleme almıştır. Hanefî mezhebindeki en önemli fıkıh metinlerinden biri olması sebebiyle...

    İmam Ahmed b. Muhammed el-Kudûrî’nin kaleme aldığı bu kıymetli eser, Kudûrî olarak meşhur olan el-Muhtasar isimli fıkıh kitabıdır. Yazar, bu eserinde fıkha dair binlerce mesele ve hükmü Hanefî mezhebinin muteber görüşlerini bir araya getirerek kısa ve öz bir şekilde kaleme almıştır. Hanefî mezhebindeki en önemli fıkıh metinlerinden biri olması sebebiyle yüzyıllardır ders kitabı olarak okutulmuş ve günümüzde de önemini hâlâ korumaktadır. Ömer Faruk Sarılı’nın tercüme ettiği Muhtasaru’l-Kudûrî, Semerkand Yayınları tarafından istifadeye sunulmuştur.

    Phone
    WhatsApp