Mecmau'l-Bahreyn ve Mülteka'n-Neyyireyn / İbnü's-Saati

  • 490.00TL

    700.00TL

  • İbnü's-Sââtî'nin "Mecme‘u’l-bahreyn ve mülteka’n-neyyireyn" adlı fıkıh kitabı, Hanefî mezhebine dayanak teşkil eden dört temel metinden biri olarak kabul edilmektedir. Kitap, farklı fıkıh konularını içeren muhtasar bir eser olup, Hanefî, Şâfii ve Mâlikî mezheplerinin görüşlerini ihtiva etmektedir.

    İbnü's-Sââtî'nin "Mecme‘u’l-bahreyn ve mülteka’n-neyyireyn" adlı fıkıh kitabı, Hanefî mezhebine dayanak teşkil eden dört temel metinden biri olarak kabul edilmektedir. Kitap, farklı fıkıh konularını içeren muhtasar bir eser olup, Hanefî, Şâfii ve Mâlikî mezheplerinin görüşlerini ihtiva etmektedir.

    Phone
    WhatsApp