El-Usul

  • 30.00TL
  • Ehli sünnet imamları akidede meseleleri muhkem naslarla sağlamlaştırdıkları gibi fıkıhta da birbirlerinden ayrı meseleleri Kur’ân ve sünnetten yola çıkarak kapsamlı ve etraflı kaideler yani asıllar altında bir araya getirip incilerin gerdanlığa dizildiği gibi usulü fıkhın mekanizmasına yerleştirmişlerdir. Tarihten günümüze fıkhi meselelerin bina edildiği kaide ve asılları izah etmek için birçok...

    Ehli sünnet imamları akidede meseleleri muhkem naslarla sağlamlaştırdıkları gibi fıkıhta da birbirlerinden ayrı meseleleri Kur’ân ve sünnetten yola çıkarak kapsamlı ve etraflı kaideler yani asıllar altında bir araya getirip incilerin gerdanlığa dizildiği gibi usulü fıkhın mekanizmasına yerleştirmişlerdir. Tarihten günümüze fıkhi meselelerin bina edildiği kaide ve asılları izah etmek için birçok eser kaleme alınmıştır. Belirli ekollere müntesip alimler tarafından inşa edilen veya gün yüzüne çıkarılan bu asıllar mezheplerin dayanaklarını kısa ve öz bir şekilde ifade edip fakihler arası ihtilafın temel saiklerini gözler önüne sermektedir. Dört mezhebin her birinde müntesip alimlerinin fıkhi görüşlerinin temellerini belirtme amacıyla kaidelerden bahseden kitaplar telif ettikleri görülmektedir. Hanefi mezhebindeki kavaid literatürüne baktığımızda ise bu alandaki ilk eserlerden birinin Ebu’l-Hasen el-Kerhi’nin tercüme etmiş olduğumuz bu el-Usûl kitabı olduğunu görmekteyiz.

    Phone
    WhatsApp