Gösterilen 1 ile 9 ile ilgili 31 öğeler
-35%
Hepsi satıldı
Ahir Zaman Hadisleri (Büyük Boy) / Ebû Dâvûd

Şamil Yayınevi

Ahir Zaman Hadisleri (Büyük Boy) / Ebû Dâvûd

182.00TL

280.00TL

Bu kitapta, Büyük muhaddis Ebû Dâvud’un Kitâbü’l-Fiten (Fitneler Kitabı), Kitâbü'l-Mehdî (Mehdi Kitabı) ve Kitâbü'l-Melâhim (Meydana Gelecek Büyük Olaylar ve Savaşlar Kitabı) adlı kitapları "ÂHİR ZAMAN HADİSLERİ" ismiyle toparlanmıştır. Peygamber Efendimiz, dünya hayatının sonu olması hasebiyle âhir zamanda yaşanacak -veya yaşanan- dehşet verici olaylara; fitnenin ve...

-35%
Hepsi satıldı
Ahkam Tefsiri (2 Cilt) / Muhammed Ali Sabûnî

Şamil Yayınevi

Ahkam Tefsiri (2 Cilt) / Muhammed Ali Sabûnî

390.00TL

600.00TL

Kitap, akıcı bir Türkçe ile tercüme edilmiş olup Mekke Üniversitesi Şeriat Fakültesi'nde ders kitabı olarak kullanılmıştır. İçeriğindeki ayetlerin tümü akıcı bir şekilde açıklanmış ve nüzul sırasına göre düzenlenmiştir. Her bir konu dersler halinde tefsir edilerek kolay anlaşılabilir hale getirilmiştir. Ayrıca, ayetlerde geçen Arapça kelimelerin anlamları...

-35%
Hepsi satıldı
Ahkam Tefsiri (Tek Cilt) / Muhammed Ali Sâbûnî

Şamil Yayınevi

Ahkam Tefsiri (Tek Cilt) / Muhammed Ali Sâbûnî

471.00TL

725.00TL

Bu eser, ahkâm âyetlerinin tamamını kapsamaktadır. Lügat âlimleri ile müfessirlerin söz ve görüşlerinden deliller getirilip lafzî tahliller yapılmıştır. Kitapta mevzûlar, nüzûl sırasına göre düzenlenmiş, nüzûl sebebleri belirtilmiştir. Âyetler arasındaki bağlantılar ortaya konmuştur. Ahkâm âyetlerindeki hükümler, sıraya göre açıklanmış mezhep görüşleri, ihtilâf edilen hususlarda dayanılan deliller...

Hepsi satıldı
Akaidin Temel İlkeleri / Rükneddin Ubeydullah es-Semerkandî

Şamil Yayınevi

Akaidin Temel İlkeleri / Rükneddin Ubeydullah es-Semerkandî

120.00TL

Müteahhirûn döneminin önemli temsilcilerinden olan Ebû Muhammed Rükneddîn Ubeydullah b. Muhammed b. Abdilazîz es-Semerkandî, akaid, kelam, fıkıh, tasavvuf ve tefsir alanlarında eserler vermiş bir alimdir. Onun akaid alanındaki önemli eserlerinden biri olan "Akîdetü’r Rükniyye fî Şerhi Lâ İlâhe İllallah Muhammedün Resûlullah" adlı eser, akaid ile...

Hepsi satıldı
Devr-i Risalette İtikadi Meseleler / Melikşah Sezen

Şamil Yayınevi

Devr-i Risalette İtikadi Meseleler / Melikşah Sezen

140.00TL

Bugün siyere, tarihe, hadîse, kelâma farklı bakmak çığırtkanlığı ile ortaya sunulan çalışmalarda hiç kimsenin bilmediği, görmediği, duymadığı yepyeni bir tarih inşa edilmekte, buradan da bambaşka bir peygamber, sahabî, risâlet türetilmektedir. Öte yandan yine aynı çevreler tarafından, kelâm âlimlerinin Kur’ân âyetlerini teolojik kaygılarla ters yüz ettikleri,...

Hepsi satıldı
El-Alim ve’l-Müteallim / İmam-ı Azam Ebu Hanife

Şamil Yayınevi

El-Alim ve’l-Müteallim / İmam-ı Azam Ebu Hanife

100.00TL

İmâm-ı Azam Ebû Hanife’nin akaide dair risalelerinden biridir. Karşılıklı soru cevap olarak hazırlanan eserde kırk üç soru ve cevap bulunmaktadır. Müteallimin (talebenin) itikad konusunda kendisine sorulan bazı sorulara cevap veremediğini bundan dolayı da hak mezhebin temel prensiplerini öğrenmek ihtiyacında olduğunu açıklamakta, âlim de (Ebû Hanife)...

Hepsi satıldı
El-İhtiyar | Metni el-Muhtar li’l- Fetva | İmam-ı Azâm'ın İctihad ve Görüşleri

Şamil Yayınevi

El-İhtiyar | Metni el-Muhtar li’l- Fetva | İmam-ı Azâm'ın İctihad ve Görüşleri

500.00TL

Hanefi mezhebinin fıkhi konularını ele alan el-Mavsılî'nin eseri, Hanefi fıkhını öğrenmek isteyenler için pratik bir kaynaktır. Arapça orijinal metniyle birlikte tercüme edilmiş olması, Arapça eğitim alanlar için de faydalıdır.

-35%
Faziletler Kitabı / Aziz Mahmud Hüdayi

Şamil Yayınevi

Faziletler Kitabı / Aziz Mahmud Hüdayi

78.00TL

120.00TL

Aziz Mahmud Hüdâyî (k.s.) hazretleri, Osmanlı medeniyetinin zirvesinden, ilmi ve manevi derinliğiyle hem saltanat sahiplerinin hem de gönül ehlinin saygı duyduğu bir kişilikti. Arapça birçok risale kaleme almıştır. İlim, ibadet, ahlak ve tevhid konularında yazdığı Câmiu’l-Fezâil ve Kâmiu’r-Rezâil adlı risalesi, büyük bir değere sahiptir.

Hepsi satıldı
Fıkhu'l-Ekber / İmam-ı Azam Ebu Hanife

Şamil Yayınevi

Fıkhu'l-Ekber / İmam-ı Azam Ebu Hanife

100.00TL

Akaid ilmi İslam dininin itikadi hükümlerinden bahseder. Bu ilim dinin asli hükümlerinden bahsettiği için "usulü'd-din", en önemli konusunu Allah'ın birliği ve sıfatları teşkil ettiği için "İlmü't-Tevhid ve's-Sıfat" adlarıyla da anılmıştır. İnsanlar bu ilim sayesinde şek ve şüphe felaketinden ve batıl vehimlerin karanlıklarından kurtulurlar.

Phone
WhatsApp