Gösterilen 1 ile 3 ile ilgili 3 öğeler
-35%
Dijital İşgal ve Transhümanizm / Serhat Arvas

IQ KÜLTÜR SANAT YAYINCILIK

Dijital İşgal ve Transhümanizm / Serhat Arvas

162.50TL

250.00TL

"İnsan gerek fiziksel, gerek zihinsel olarak yoğun bir saldırı altında. Bir yandan bireysel hak ve özgürlükler kısıtlanırken diğer yandan insanlara sanal bir dünya, hatta sanal bir cennet vaat ediliyor. Herhangi bir müdahaleye karşı çıktığı an bilim düşmanı, komplo teorisyeni, felaket tellalı olarak nitelendirilen insana seçenek...

-35%
Eş-Şeceretü’n-Numaniyye fi’d-Devlet-i Osmaniyye / Muhyiddin İbn Arabi

IQ KÜLTÜR SANAT YAYINCILIK

Eş-Şeceretü’n-Numaniyye fi’d-Devlet-i Osmaniyye / Muhyiddin İbn Arabi

130.00TL

200.00TL

"Elinizde bulunan Şeceretü’n-Numaniyye fi’d-Devlet-i Osmaniyye isimli eser, Osmanlı Devleti’nin manevi değerini ve Allah dostlarının nasıl ihsan sahibi kullar olduğunu göstermektedir. Hazret-i Peygamber (sallallahu aleyhi vessellem) Efendimiz’in şu sözleri bunu vurgular: “Müminin ferasetinden sakının! Çünkü o Allah’ın nuruyla bakar.” (Tirmizi, Tefsiru’l-Kur’an, 16, Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağir, 1, 24)....

-35%
Siyah Papanın Casusu / Mehmet Hasan Bulut

IQ KÜLTÜR SANAT YAYINCILIK

Siyah Papanın Casusu / Mehmet Hasan Bulut

162.50TL

250.00TL

"Eğer, Avrupa’nın yüzlerce yıldır Müslümanlığın sembolü olarak gördüğü Osmanlı Türkleri, bir gün İslam’ı terk ederse, bu, tarihin garip bir intikamı olacaktır. Bu, yine de bizim çocuklarımızın ya da torunlarımızın yaşayarak görecekleri bir intikamdır. Wilfrid Scawen Blunt Arabistanlı Lawrence’ın ‘kâhin’ dediği Wilfrid Scawen Blunt, hayatını, Türkleri...

Phone
WhatsApp