Mümin Müminin Aynasıdır / İsmail Hakkı Bursevî

  • 90.00TL
  • Bu eser, iki risale içermektedir ve her ikisi de İslam düşünce tarihinde önemli bir yere sahiptir. İlk risalede, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) "Mü’min Mü’minin Aynasıdır" hadis-i şerifinin şerhi yapılmıştır. Yazar, önceki alimlerin görüşlerine atıfta bulunmuş ve kendi kapsamlı bakış açısıyla hadisi yorumlamıştır. İkinci risalede ise, "Kelamın Kıbarı, Kibarın Kelamıdır" deyiminin doğruluğunu...

    Bu eser, iki risale içermektedir ve her ikisi de İslam düşünce tarihinde önemli bir yere sahiptir. İlk risalede, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) "Mü’min Mü’minin Aynasıdır" hadis-i şerifinin şerhi yapılmıştır. Yazar, önceki alimlerin görüşlerine atıfta bulunmuş ve kendi kapsamlı bakış açısıyla hadisi yorumlamıştır. İkinci risalede ise, "Kelamın Kıbarı, Kibarın Kelamıdır" deyiminin doğruluğunu kanıtlamak için iki büyük hadis aliminin çalışmalarına dayanarak bir metin incelenmiştir. Yazar, manevi derinliği olan bir alim olarak, her iki risalede de bilimsel ve tasavvufi bir bütünlük sergilemektedir.

    Phone
    WhatsApp