Gülistan / Sâdî-i Şîrâzî

  • 221.00TL

    340.00TL

  • İslam medeniyetinin önemli ediplerinden biri olan Sâdî-i Şîrâzî'nin eserleri, çağları aşarak günümüze kadar etkisini sürdürmüştür. Özellikle "Bostan" adlı eseri, bir ahlak klasiği olarak kabul edilir. Sâdî'nin eserleri, edebiyatla uğraşan her milletten edipleri etkilemiştir. Rifat Bilge, bu değerli eseri Türkçe'ye kazandırarak Türk edebiyatına önemli bir katkı sağlamıştır.

    İslam medeniyetinin önemli ediplerinden biri olan Sâdî-i Şîrâzî'nin eserleri, çağları aşarak günümüze kadar etkisini sürdürmüştür. Özellikle "Bostan" adlı eseri, bir ahlak klasiği olarak kabul edilir. Sâdî'nin eserleri, edebiyatla uğraşan her milletten edipleri etkilemiştir. Rifat Bilge, bu değerli eseri Türkçe'ye kazandırarak Türk edebiyatına önemli bir katkı sağlamıştır.

    Phone
    WhatsApp