Aylık Baran Dergisi 28. Sayı / Haziran 2024 / "ŞERİATIN AŞK VE HEYECANINA GEÇMEDEN HAYAT HAKKI YOKTUR BİZE"

 • 45.00TL

  50.00TL

 •   Selâm ile...   Gazze'de Filistinlilerin maruz kaldığı soykırım her geçen gün daha da derinleşirken, bu mezalimin sadece Müslümanların meselesi olarak görülmesi, sorunun çözümüne yönelik çabaların kısıtlı kalmasına neden oluyor. Türkiye'de farklı ideolojik ve etnik grupların bu meseleye kayıtsız kalmaması, Gazze'deki durumun tıpkı Batı’da olduğu gibi Türkiye’de de bir insan...

   

  Selâm ile...

   

  Gazze'de Filistinlilerin maruz kaldığı soykırım her geçen gün daha da derinleşirken, bu mezalimin sadece Müslümanların meselesi olarak görülmesi, sorunun çözümüne yönelik çabaların kısıtlı kalmasına neden oluyor. Türkiye'de farklı ideolojik ve etnik grupların bu meseleye kayıtsız kalmaması, Gazze'deki durumun tıpkı Batı’da olduğu gibi Türkiye’de de bir insan hakları ihlali olarak ele alınması gerekiyor. Bu sayımızda, Gazze'deki trajediyi çeşitli perspektiflerden ele alarak, ülkücülerden Kürt milliyetçilerine, solculardan diğer sosyal kesimlere kadar geniş bir yelpazede hassasiyet gösterilmesinin önemini vurguluyor ve “Adalet Mutlak’a” konferansında İbda Mimarı Salih Mirzabeyoğlu’nun davetini hatırlatıyor, her kesimi kendisini izah etmeye davet ediyoruz. 

   

  Kapağımızda ise Türkiye’de yapılan protestolardan birine yer verdik. Sabah Gazetesi’nde yayınlanan bir videoda gördüğümüz, Esenler’de tek başına Filistin için eylem yapan bir “Nur Genç” ile ona müdahale etmeye çalışan nemelazımcı “Cumhuriyet Mendeburu”nun fotoğrafını kullandık ve “Şeriatın Aşk ve Heyecanına Geçmeden Hayat Hakkı Yoktur Bize!” manşetini attık.

   

  Kapak mevzumuzu da Ömer Emre Akcebe, “Gazze Aynasında Türkiye” başlıklı yazısıyla ele aldı.

  Prof. Dr. Ergün Yıldırım ile “Gazze'dekiler canlı, biz ölüyüz!” başlıklı bir röportaj yaptık. Röportajda Gazze’yi ve karşısındaki vaziyetimizi konuştuk. Yıldırım, Gazze'deki insanî krize verilen tepkileri ve Türkiye'deki farklı siyasi grupların bu konudaki tutumlarını anlattı. Türkiye'nin kendi kültürü ve tarihiyle barışık bir yapıya kavuşması gerektiği ve bu yolda Kemalist ideolojinin aşılması gerektiği aktardı.

   

  Kâzım Albayrak’ın, 24 Mayıs 2024 tarihinde Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileriyle kitap-kafede başlayıp camide devam eden “Usulüddin Açısından Büyük Doğu-İbda Fikriyatı” başlıklı sohbetin tam metnini yayınlıyoruz.

   

  Nimetullah Arvas, “Muhammedî Ahlakın Medresesi: Tasavvuf” başlıklı yazısında tasavvufun İslam'ın ruhu ve cevheri olduğunu, Peygamber'e tam bir bağlılığı ve ihsan makamına ulaşmayı hedeflediğini dile getiriyor. Tasavvufun farklı alimlerin tasavvuf tanımlarından ve günümüzdeki tahrif etme çabalarından bahsediyor.

   

  Abdulkerim Kiracı, Malcolm X kaleminden “Siyonist Mantık” başlıklı yazıyı sizler için tercüme ettik. Yazıda Malcolm X'in 1964'te Gazze'yi ziyaretinden sonra İsrail'in Filistin'i işgalini, Siyonistlerin Arap dünyasını böldüklerini anlatıyor. 

   

  Muhsin İlyas Subaşı, “Necip Fazıl'ı Arap Âlemi Anlayabildi mi?” başlıklı yazısında Mısır'dan Dr. Azze Essavi'nin Necip Fazıl Kısakürek üzerine yazdığı doçentlik tezini ve Essavi’nin, Necip Fazıl'ın Büyük Doğu fikriyatını inceleyerek onu Arap dünyasına tanıtmaya çalıştığını ele alıyor.

   

  Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde “Necip Fazıl’ın Eserlerinde İslâmî İlimler” paneli düzenlendi. Bugüne kadar Üstad Necip Fazıl’ın üzerinde pek durulmayan yönlerinden biri, bu panelde, “Necip Fazıl’ın Eserlerinde Hadis ve Sîret”, “Necip Fazıl’ın Eserlerinde Kelâm” ve “Necip Fazıl’ın Eserlerinde Fıkıh” konu başlıkları altında ele alındı. Panelin tamamını dikkatinize sunuyoruz.

   

  M. Taha İnci, “20. Yüzyılda Osmanlı -II-” başlıklı yazısında 1920 yılında dolaşıyor. Osmanlı'nın Kudüs'ü kaybedişini, Abdülhamid Han'ın Yahudilerin Filistin'e yerleşmesini nasıl engellemeye çalıştığını, Fahreddin Paşa'nın Medine savunmasını ve sonrasında yaşadığı esareti Tahsin Paşa’ya soruyor.

   

  Abdurrahman Karahan, “Batı Aklının Mahcûbiyeti: Post-Modern Düşünce ve Hayat” başlıklı yazısında Batı’nın aklın yetersizliğinin farkına varmasıyla ortaya çıkan post-modern felsefenin ve bu felsefenin, aklın yerine hazzı ön plana çıkartarak insanları manipüle etmeye yönelik bir hegemonyayı hedeflediğini ele alıyor.

   

  Murat Akdemir, "Kıssa-ı Anter: Bir Kahramanlık ve Aşk Destanı" başlıklı yazısında Anter ile Able'nin aşkını ele alıyor.

   

  Hasan Hüseyin Akdağ, “Kutsal ve Mimarlık” başlıklı yazısında mimarlıkta kullanılan malzemelerin sadece yapısal değil, ontolojik ve teolojik anlamları da taşıdığını ve dinin mimarlık üzerindeki etkisini örneklerle anlatıyor. 

   

  Muharrem Çetin, “Psikolojik Rahatsızlıkların Üç Temel Sebebi” başlıklı yazısında psikolojik rahatsızlıkların üç temel sebebi olan ölüm korkusu, duyguları bastırma ve egosantrik yaklaşımı işliyor.

   

  Nazım Erol, “İnsanı Fıtrattan Uzaklaştıran Eğitim” başlıklı yazısında eğitim sisteminin Batı kültürüne göre şekillendiğini ve İslam ahlakının unutulduğunu anlatıyor ve Türk eğitim sisteminin köklü bir değişim geçirmesi gerektiğini ele alıyor.

   

  Oğuz Can Şahin, “Balzac’ın Hayat Hikâyesi -X-” başlıklı yazısında Balzac'’ın “İnsanlık Komedyası”nı yazmadan önceki hayatını, ailesiyle olan gergin ilişkisini, yazar olmak için verdiği mücadeleyi ve ilk eserleri olan “Tılsımlı Deri” ve “Bilinmeyen Şaheser”in yazım sürecini anlatıyor. Aynı zamanda Balzac'ın eserlerini yazma tarzına ve yardımcısı Charles Lemesle’yi nasıl seçtiğine değiniyor.

   

  Dergimizde ayrıca sizler için derleyip yorumladığımız haberleri de bulabileceksiniz.

   

  Gelecek sayımızda görüşmek üzere.

   

  Allah'a emanet olun.

  Phone
  WhatsApp